Det næstbedste – når far og mor ikke bor sammen


Anmeldelse på Bogvægten

Anmeldelse på delebarn.dk

Lektørudtalelse

Anmeldelse i fagbladet Sundhedsplejersken

Presseomtale

Kan bestilles som bog og E-bog, bl.a. på SAXO
(Hvis bøgerne er udsolgt, kan de alternativt bestilles ved at sende en mail til camillasemlov@heledeborn.dk)

Læseprøve af bogen

 

Hvordan deler I som forældre jeres barn, så det alligevel forbliver helt?

Der findes meget materiale og mange bøger, hvor forældre kan hente gode og relevante råd, som med fordel kan anvendes i forbindelse med et familiebrud og det at have børn, som vokser op i to hjem.

I min bog beskriver jeg helt basalt og konkret, hvordan I som forældre kan indrette jer i dagligdagen, så jeres barn får en tilværelse, der hænger mest muligt sammen.
Selv små detaljer kan have afgørende betydning for barnets hverdag, og det har jeg mange eksempler på.

Hovedbudskabet i min bog er sammenhæng og helhed – trods tilværelsen som delebarn*.

Når jeg anvender betegnelsen delebørn, omtaler jeg ikke alene de børn, som bor lige meget hos begge sine forældre, selv om det reelt er definitionen på delebørn. Jeg benytter begrebet delebørn om alle de børn, som har to hjem, uanset hvor meget de bor hvert af stederne.

Mit formål med bogen er at give jer forældre, som står foran en skilsmisse, befinder jer midt i den, eller er blevet skilt, et håb om og en tro på, at det kan lykkes at give sit barn det næstbedste, når det ikke kan vokse op i en kernefamilie med begge sine forældre – hvilket formentligt altid er det overordnede ønske, selv om det kan være det bedste at vælge skilsmissen.

Jeg har beskrevet, hvordan vi undervejs i vores skilsmisseproces og i de følgende år – hver især som mor og far, sammen som forældre, i et senere samarbejde med bonusforældre, tidligere svigerfamilie og ny bonusfamilie – har valgt at indrette os og forholde os med fokus på at støtte vores barn og give ham de bedst mulige betingelser som delebarn.

Forhåbentligt kan disse beskrivelser inspirere forældre, men måske også bonusforældre, bedsteforældre m.fl. til at arrangere sig på en måde, som letter tilværelsen for barnet, når det befinder sig midt i bruddet, efter bruddet, og når en ny dagligdag som delebarn efterfølgende bliver en del af barnets liv.

Som socialrådgiver på børn og ungeområdet er en af mine kerneopgaver at afdække, hvordan børn oplever egen situation, og jeg har ind imellem som mor gjort brug af disse redskaber for at finde ud af, hvordan min søn fra sit perspektiv oplever sin hverdag.
Med afsæt i vores historie fremgår det, hvor stor og afgørende betydning selv små detaljer kan have for barnets trivsel og mulighed for at navigere imellem sine to hjem. Tydeliggørelsen heraf kan formentligt skærpe forældres og andres fokus på at have disse detaljer for øje.

Delebørn, som har forældre, hvor samarbejdet fungerer godt, skal også igennem en sorg over den mistede familie og skal ligesom alle andre delebørn navigere mellem to hjem, og hvad der i øvrigt følger med at være delebarn.
Derfor er bogen i lige så høj grad tiltænkt forældre, hvor samarbejdet allerede fungerer. Jeg søgte netop eksemplet på denne historie, da vi brød familien op – til trods for at vi havde et tæt og godt samarbejde.

Bonusforældre kan i højere grad også få mulighed for at sætte sig ind i barnets og ikke mindst sin nye partners følelser.

Bagsidetekst