Artikel-udgivelse på Berkeley Instituttet, University of California

Min medforfatter Jessica Joelle Alexander og jeg har skrevet en længere artikel, som er bragt som en del af en artikelserie på Othering & Belonging Instituttet på Berkeley Universitetet i Californien, USA: Fællesskab and Belonging

Attribute to the author:
The University of California, Berkeley