Hvad indeholder rådgivningen ikke?

Der er som udgangspunkt ikke tale om et terapeutisk forløb, men rådgivning.

Naturligvis har jeg viden om og erfaring med forældre og børn i sorg og krise, og min rådgivning kan i den forbindelse være støttende, men ikke behandlende. Dog hjælper jeg familier på vej i en terapeutisk proces, som også er en del af et familiebrud.

Jeg rådgiver mange forældre, som indbyrdes har konflikter og uoverensstemmelser, hvor jeg også har en mæglende rolle. Dog henvises forældre, hvor konflikten er så fastlåst, at der alene er behov for konfliktmægling, til Familieretshuset eller andre relevante instanser.