Hvordan forløber temaaftenerne?

  • Med fokus på dit barns perspektiv får du sammen med andre forældre professionel rådgivning.
  • Lige så vigtigt er det, at vi fokuserer på de voksnes behov. Derfor vil dit perspektiv også få plads i drøftelserne.
  • Vi veksler mellem vores oplæg og fælles drøftelser, som både giver dig generel viden og et mere personligt udbytte.
  • Der er ingen krav om, at alle forældre skal bidrage i drøftelserne. Dog er vi som professionelle i stand til at skabe en stemning, hvor den enkelte som regel får lyst til at dele egne erfaringer og viden.
  • Der er tale om et fortroligt rum, hvor alle har tavshedspligt.