Hvad kan rådgivningen indeholde?

~ sammen kan vi finde frem til de forhold, der netop gør sig gældende i jeres unikke situation…

  • Måske har I brug for værktøjer til at få fortalt jeres barn om det forestående familiebrud
  • Hvem skal informeres om bruddet og hvordan og hvornår?
  • Hvordan kan I tackle jeres barns reaktioner i forbindelse med bruddet?
  • Hvad stiller I op med jeres egen sorg og egne reaktioner – og er det fx ok, at barnet oplever jer i den situation?
  • Hvilke beskyttelsesfaktorer kan inddrages for at passe på jeres barn midt i eventuelt kaos?
  • Hvordan kan I bygge hver jeres nye dagligdag op?
  • Hvilke forhold bør I som forældre drøfte og informere hinanden om?
  • Hvad med nye partnere? Hvordan forholder I jer som forældre i den situation?
  • Hvordan taler I med jeres barn om det at bo i to hjem?
  • Hvad stiller I op, når I som forældre er uenige og har forskellige ønsker og behov i forhold til jeres barn?

… det er jer som forældre, der sætter dagsorden for, hvad I ønsker drøftet og vejledning om ~