Mulighed for kombination af personligt møde og telefonisk rådgivning

En mulighed er, at vi første gang mødes, og at vi efterfølgende følger op på samtalen ved vores personlige møde med en eller flere telefonsamtaler.

Ofte er det nemmere at føre en konstruktiv dialog, hvor I og jeg så at sige er på bølgelængde, når man forinden har mødt hinanden og derved har fået en fornemmelse af, “hvem” vi hver især er.