Foredrag og oplæg til forældre og fagpersoner

Med udgangspunkt i mine bøger holder jeg foredrag og oplæg til både forældre og fagpersoner.
Meget gerne målrettet den enkelte forældre- eller faggruppes ønsker og behov og med udgangspunkt i konkrete eksempler og forespørgsler. 

Jeg kan bookes direkte eller via:

Foredrag1PÆDAGOGENDK
Skriv til:
kontakt@paedagogen.dk

Din Skole
Skriv via:
www.dinskole.dk/kontakt/

Mine to overordnede budskaber med bøgerne og mit foredrag er:

  • At forældre – som står foran, under eller efter et brud – får en tro på og en viden om, at de kan give deres børn en tryg opvækst, trods tilværelsen som delebarn.
  • At forældre – og fagpersoner – bliver bedre i stand til at sikre, at delebørn vokser op som hele mennesker, selv om de lever en delt tilværelse.


Anbefalinger af foredrag


v/ Kirsten Fonborg Hansen, Bibliotekar, Team Innovation
& Vibeke Sølling Jensen, Kommunikations- og pr- bibliotekar:

Tirsdag den 28. 2. 14. havde vi på Fuglebjerg Bibliotek den glæde, at forfatteren og familierådgiveren Camilla Semlov gæstede os med sit foredrag ”Giv dit barn en god skilsmisse”. Foredraget byggede på Camilla Semlovs nye bog,  ”Det næstbedste: når far og mor ikke bor sammen”, som udkom i november, 2013.

Denne aften mærkede vi, at her stod et levende menneske og delte en af sit livs vigtigste historier med os, samtidig med at hun havde et fagligt og professionelt perspektiv på temaet. Camilla Semlov kom rundt om de mange  forskellige udfordringer, som opstår i forbindelse med forældres skilsmisse og deres møde med en ny partner. Camilla havde sit hjerte hos barnet og gav tilhørerne gode redskaber med hjem til at tackle udfordringerne, så barnet eller børnene kommer bedst muligt igennem den svære tid.

Foredraget rørte os begge mere end så mange andre foredrag. Kan varmt anbefales til biblioteker og institutioner – for såvel store som mindre forsamlinger.


Privatpraktiserende psykolog, familierådgiver og forfatter Charlotte Clemmensen, som desuden er skribent på barneguiden.dk, mødte op som fagperson ved foredrag på Herlev Bibliotek den 25. september 2014, fordi hun i sit arbejde gør brug af bogen “Det næstbedste – når far og mor ikke bor sammen”.
Efterfølgende skrev Charlotte Clemmensen uopfordret:

Mange tak for i går. Det blev en god aften synes jeg. Du er meget imødekommende og god til at fortælle. Det var da rigtig godt som der blev aktivitet, fordi du fik skabt et rum for os, hvor det ikke var farligt at være deltagende og stille personlige spørgsmål.


v/ Sandra Paldrup, Projektkoordinator:

På Herlev Bibliotek afholdt vi den 25. september 2014  arrangementet Hele
delebørn – når mor og far bliver skilt med Social- og familierådgiver Camilla
Semlov. Under foredraget fik deltagerne en gennemgang af en skilsmisses proces
og faser og Camilla gav både relevante og personlige anekdoter fra egen
skilsmisse og kom med gode råd til deltagerne på baggrund af sin mangeårige
virke som Social- og familierådgiver. Arrangementet var særdeles vellykket. Ikke
mindst fordi Camilla formåede at skabe et meget trygt og fortroligt rum, hvor
deltagerne havde mulighed for at stille spørgsmål og dele deres sorg,
frustrationer, små sejre med hinanden.


v/ Frank Louens, Fuglebjerg app’en:

Tirsdag aften d. 28 januar dannede Fuglebjerg Bibliotek rammen om et meget spændende foredrag  – ”Hele delebørn” ved forfatter og familierådgiver Camilla Semlov. De fremmødte blev vidner til en meget interessant fremstilling af de mange faser og processer, der er forbundet med en skilsmisse, og det at håndtere voksen-delen og børnedelen. Camilla Semlov, som jo i efteråret 2013 er udkommet med bogen ” Det næstbedste – når far og mor ikke bor sammen”, berørte mange relevante og følelsesladede aspekter omkring det, at finde den næstbedste løsning for børnene i forbindelse med et opbrud i en familie. Der var mange spørgsmål og mange reaktioner fra publikum, der førte til en god debat om temaet.

Camilla Semlovs udgangspunkt og motivation for bog og foredrag, er baseret på egne erfaringer ved en skilsmisse, hvor forældrene hurtigt enedes om – at komme over på den anden side, med et ”helt” delebarn. En pointe som jo burde være et fælles mål for forældre, der vælger at gå hvert til sit. Desværre er de fleste opbrud forbundet med alt for lidt kommunikation, sammenhold, samarbejde, og det at passe på hinanden – både de meget berørte og involverede børn, og de voksne.

Camilla Semlov formåede i sikker og i god stil, at inddrage de fremmødte i sine tanker og erfaringer med at skabe bedre betingelser for ”en lykkelig skilsmisse”. Det handler om, at vi bliver bedre til at kommunikere med hinanden, og at hjælpe hinanden gennem de mange faser – med frustrationer, magtesløshed, sorg, vrede, uvished og fremtiden med mere.

Med et meget rammende digt – om kærligheden, følelser, sorg, livet og at blive ”hel” igen, afsluttede Camilla Semlov et meget rørende, inspirerende og tankevækkende foredrag, som burde ses og opleves af mange flere. For børnenes skyld. For de voksnes skyld. Og for at komme ”hele” igennem en meget svær livsfase – at skilles. Tak Camilla.


v/ Lena S. H. Nilsson, Guldborgsund-bibliotekerne:

Onsdag den 22. oktober havde vi besøg af Camilla på biblioteket, hvor hun holdt sit foredrag ”Giv dit barn en god skilsmisse”.
Camilla er fra egnen og er derfor lokalkendt, hvilket måske var med til at gøre foredraget lidt mere intenst. Intenst var det i hvert fald at høre Camilla dele åbent og hudløst ærligt ud om sit liv før, under og efter sin skilsmisse. Levende og følsomt fortalte hun om nogle af de hurdler, hun skulle igennem, men samtidig med det for øje, hvordan hun bedst muligt kunne gøre det i forhold til sine børn.
Dette lykkedes for Camilla og hendes exmand, der heldigvis var ligeså opsat på at få det bedst mulige ud af skilsmissen i forhold til børnene.
Camillas foredrag kan varmt anbefales!