Hvem retter rådgivningen sig til?

Forældre, som ønsker at tale om, hvordan de bedst muligt tager hånd om sig selv og børnene – både forud for et familiebrud og op til mange år efter – efterspørger på forskellige niveauer rådgivning.

Det mest optimale er, når jeg rådgiver forældre, hvor der i overvejende grad er ønske fra begges side om en fælles indsats og et samarbejde omkring fælles børn.

Derfor giver det bedst mening at mødes med jer begge.
Men et positivt udbytte opnås naturligvis også ved at mødes med bare den ene af jer.

Hvis I er dér, hvor I har fået nye partnere, mødes jeg gerne med jer alle fire, fx for at støtte jer i hvordan I både som forældre og bonusforældre kan være opmærksomme på børnenes behov.

En mulighed er også, at en af jer eller I begge inviterer egne forældre med i en samtale. Det kan bl.a. være relevant, hvis I vurderer, der er brug for at inddrage bedsteforældrene i drøftelse af barnets behov.
Bedsteforældre og andre vigtige voksne i barnets liv kan spille en betydningsfuld rolle i forbindelse med et familiebrud – både positivt, men desværre også i nogle sammenhænge negativt.