Hvem retter rådgivningen sig til?


Forældre, som ønsker at tale om, hvordan de bedst muligt tager hånd om sig selv og børnene – både forud for et familiebrud og op til mange år efter – efterspørger på forskellige niveauer rådgivning.

Det mest optimale er, når jeg rådgiver forældre, hvor der i overvejende grad er ønske fra begges side om en fælles indsats og et samarbejde omkring fælles børn.

Derfor giver det bedst mening at mødes med jer begge.
Men et positivt udbytte opnås naturligvis også ved at mødes med bare den ene af jer.

Hvis I er dér, hvor I har fået nye partnere, mødes jeg gerne med jer alle fire, fx for at støtte jer i hvordan I både som forældre og bonusforældre kan være opmærksomme på børnenes behov.

En mulighed er også, at en af jer eller I begge inviterer egne forældre med i en samtale. Det kan bl.a. være relevant, hvis I vurderer, der er brug for at inddrage bedsteforældrene i drøftelse af barnets behov.
Bedsteforældre og andre vigtige voksne i barnets liv kan spille en betydningsfuld rolle i forbindelse med et familiebrud – både positivt, men desværre også i nogle sammenhænge negativt.


HISTORIEN BAG TEGNINGEN ER BRAGT PÅ FOLKESKOLEN.DK:

Historien om August og hans forældres skilsmisse

Jo flere (gode) erfaringer vi har med forældres proces og forløb i forbindelse med skilsmisse; jo bedre kan vi tro på, at det hele nok skal falde på plads.

Derfor vidste jeg også, at August ville komme helskindet igennem en svær tid. Han gik i børnehaveklasse, da hans forældre blev skilt og flyttede fra hinanden. I starten var Augusts far rigtig ked af det og vred på hans mor. Og hans mor kunne ikke helt forstå hans far, så mor og far havde mange sammenstød. August hørte også sin far råbe af mor, og han kunne mærke sin mors irritation over far. Efter et lille års tid fik Augusts far det bedre, men nu var mor begyndt at blive trist. Og sådan forløb det – som processen meget sammenligneligt gør i mange andre familier – og efterhånden havde både mor og far det meget bedre …

Så på mors fødselsdag knapt halvandet år senere tegnede August tegningen ovenfor til sin mor. Den fortæller jo ’det hele’ så fint ❤ Der var ikke længere et hjerte rundt om mor og far. Men August og hans storebror er omgivet af kærlighed, når de er hos far, og når de er hos mor. Og i midten står mor og far sammen, fordi de stadig er sammen om det at være forældre. August og hans bror skal ikke længere høre på, at deres forældre skændes, for nu har de fået det godt med hinanden. Derfor er forældrene nogle gange hjemme at spise aftensmad hos hinanden, og de kan også mødes, når fars nye kæreste er der.

Mange ville ikke have troet, at August ville ende med at have nogle forældre, som kunne få det til at fungere så fint – hvis de havde oplevet de første turbulente måneder op til og efter skilsmissen. Men vi var flere, som troede på det …

Tegningen – og fortællingen – bringes efter aftale med August og hans forældre.