Eventuelt kan søskende sammen deltage i en samtale

Det er jer som forældre, der kender jeres børn. Hvis I vurderer, det vil være en fordel, at jeg taler med flere af jeres børn på engang, kan det være en mulighed.

Nogle søskende finder tryghed i, at de sammen kan komme til orde. Det kan blive tydeliggjort, at nogle forhold for jeres børn opleves ens, mens andre opleves forskelligt. Og der kan i den forbindelse blive sat ord på, at det er helt ok og normalt – at ingen af børnene af den grund bør føle sig “forkerte”, “mærkelige” eller noget helt tredje.

Hvis et af jeres børn har svært ved at sætte ord på sine følelser, kan det hjælpes på vej, når det hører en bror eller søster udtrykke sig.

Omvendt kan begge eller alle jeres børn have nemt ved at forklare, hvordan de hver især oplever situationen. I de tilfælde kan søskende desuden komme til en større erkendelse, ved at de inspireres til yderligere refleksioner, når de hører hinandens udsagn.

Ulempen ved at tale med søskende samtidig kan være, at et af børnene ikke kommer tilstrækkeligt til orde, selv om det aktivt forsøges at lade alle parter få den fornødne plads.