Formål med temaaftenerne

Overordnet set skulle du gerne:

  • blive bedre rustet til at komme igennem den proces, et familiebrud indebærer
  • få bedre indsigt i de mange dilemmaer og udfordringer, som er på spil i forbindelse med en skilsmisse og opbygningen af et nyt liv
  • få mulighed for at sikre dine børn en tryg opvækst i to hjem – så de bliver hele delebørn

Konkret kan det for eksempel munde ud i, at du vil:

  • få større forståelse for dine egne og din (eks)partners reaktioner samt flere værktøjer til at håndtere udfordringerne
  • få bedre indsigt og yderligere redskaber til at håndtere dine børns reaktioner og behov
  • kunne opbygge et godt og tillidsfuldt samarbejde med din ekspartner
  • blive godt klædt på til eventulle nye familiekonstellationer, såsom nye partnere og stedforældre
  • få mulighed for at indrette dine børns dagligdag bedst muligt, når de navigerer imellem to hjem