Forløbet inkluderer ud over de 6 temaaftener

Inden du beslutter dig, for om det er noget for dig, tilbyder vi gratis introduktionsaften,
hvor du får et indblik i de mange forhold, som er relevante at forholde sig til både under og i flere år efter et familiebrud. Dvs. en appetitvækker på mulige temaer, hvor du samtidig kan møde os, som står for temaaftenerne.

I den efterfølgende uge efter oplægget til temaaftenerne kan vi kontaktes,
hvis du har afklarende spørgsmål eller lignende i forbindelse med din beslutning om tilmelding.

Du tilbydes en individuel samtale,
hvis det undervejs viser sig, at du får brug for at tale om noget, som på en temaaften vil fylde for meget – i forhold til de andre forældres behov for at drøfte planlagte temaer.

Forældregruppen og vi professionelle kan beslutte, at vi inviterer jeres børn med til en af aftenerne,
hvor børnene kan komme til orde, og vi kan ved en senere temaaften tale videre om jeres børns budskaber.

Hvis I forældre fortsætter med at mødes efter afslutning af forløbet,
tilbyder vi jer et besøg, når I har haft nogle møder uden os. Formålet vil være, at vi hjælper jer med eventuelle udfordringer, I kan være stødt på.