Temaaftener for mindre grupper af forældre

  • 6 aftener fordelt over 3 måneder
  • sammen med max 7 andre forældre/-par og 2 professionelle

Når mor og far flytter fra hinanden, opstår der nemt situationer, som kan være svære at håndtere for både børn og voksne …
… og uanset hvor godt vi tackler familiebruddet, er der dilemmaer, vi som forældre skal forholde os til.

Dyk ned i flere relevante temaer, som planlægges nærmere i samarbejde med jer forældre.

Forløbet inkluderer ud over de 6 temaaftener en del andre muligheder,
og det er én samlet pris for hele pakken.

Præsentation af gruppeledere – hvem er vi?

Kontakt og tilmelding

PRESSEN SKRIVER