Baggrund

Mine forudsætninger for at tilbyde rådgivning i forbindelse med familiebrud:

  • socialrådgiver, uddannet 1999
  • soc.d., børn og unge, uddannet 2013
  • familierådgiver/børnesagsbehandler med mere end 20 års erfaring
  • delemor siden 2004
  • bonusforælder siden 2006
  • forfatter af bogen  Det næstbedste – når far og mor ikke bor sammen fra 2013
  • foredragsholder siden 2013
  • blogger på folkeskolen.dk siden januar 2017
  • medforfatter af bogen  Mine forældre er skilt fra 2020

Kort uddybet vil det sige:

Professionelt
I 1999 blev jeg uddannet socialrådgiver. Jeg har siden arbejdet som myndighedssocialrådgiver i kommunalt regi, dvs. med råd og vejledning til familier samt udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser. Begge dele med henblik på at hjælpe børn og forældre i bedre trivsel, eventuelt via iværksættelse af foranstaltninger efter Servicelovens bestemmelser. I min nuværende stilling er min kerneopgave udelukkende at yde råd og vejledning til forældre, børn, unge og fagpersoner i skoler og dagtilbud. Ud over samtaleforløb med forældre og børn har jeg samtaler med flere børn af gangen i gruppeforløb for skilsmissebørn.
I 2013 afsluttede jeg diplomuddannelsen på børn og ungeområdet.

Privat
Min søn, født i 2000, er vokset op som delebarn, og min mand har en søn fra 2001. Siden 2006 har vi været en såkaldt sammenbragt familie.
Vi blev en familie med “din, min og vores”, da vores to sønner i 2009 fik en fælles lillesøster.

Samling af min professionelle og private viden og erfaring
Jeg har skrevet bogen Det næstbedste – når far og mor ikke bor sammen – den bog jeg manglede, da min søns far og jeg i 2004 flyttede fra hinanden.
Med udgangspunkt i bogen holder jeg foredrag og oplæg for både forældre og fagpersoner.
Formålet med bogen og foredrag er at give andre forældre i samme situation troen på, at det kan lykkes at give barnet gode opvækstvilkår, selv om det ikke kan vokse op i en kernefamilie med begge sine forældre.
Bogen er både tænkt som konkret rådgivning og som inspiration til at skabe de bedst mulige betingelser for barnet – og i bogen foregår det også ved at sætte fokus på de voksnes situation i forbindelse med et familiebrud.
Indholdet bygger på min faglige og professionelle viden og erfaring, samtidig med at jeg sideløbende benytter cases og desuden fortæller om egne oplevelser – for mere levende at kunne illustrere vigtige pointer at holde sig for øje i forbindelse med et familiebrud.
Senest har jeg i 2020 – sammen med en kunstner og en pædagog – udgivet bogen Mine forældre er skilt.

Mit værdigrundlag og overordnede tilgang i arbejdet med forældre og børn