Socialrådgiver og familiebehandlers anmeldelse af bogen til fagpersoner

Socialrådgiver og familiebehandler Kirsten Algren Svendsen skriver, efter at have gjort brug af bogen igennem 2 ½ år:

Jeg læste bogen over få dage, og jeg blev fanget af den personlige historie, som er gennemgående i bogen. Mange vise ord bliver fortalt på en letlæselig måde. Fagligt set var der flere ting, jeg i forvejen vidste – men som jeg først efter at have læst bogen, forstod dybden af. Andre ting har jeg ikke tænkt over før. Det er detaljerne undervejs i beskrivelsen af den personlige historie, som gav mig en dybere forståelse og nye indsigter. I arbejdet med skilsmissefamilier har jeg fokus på den viden, jeg fik fra bogen. Fokuspunkterne efter hvert kapitel er i øvrigt gode at have for øje. Camillas historie gør det tydeligt, at der er smerte forbundet med skilsmisse, men Camillas fortælling viser også, at der i flere relationer kan blive knyttet stærke bånd, som ikke alene barnet får glæde af – når forældrene og andre voksne tager ansvar og gør deres bedste. Vi har indkøbt bogen til afdelingen, jeg arbejder i, og jeg anbefaler den til alle kollegaer, der skal i gang med at arbejde med familier, som har oplevet eller står for at skulle igennem en skilsmisse. Desuden anbefaler jeg bogen til de familier, hvor jeg vurderer, de vil få noget ud af at læse den.