Anbefaling af bogen til forældre og fagpersoner ved pædagogisk leder af dagtilbud

Det næstbedste

Læst og anmeldt af Dorte Sofie Brix, DPL, Børnehuset Heimdal-Faxe

Det næstbedste er en nyttig bog, jeg som fagperson i høj grad anbefaler forældre, der står over for at skulle bryde familien op, eller forældre der oplever udfordringer i deres samarbejde omkring deres barn efter et brud.

En bog som denne har jeg personligt i mit felt savnet gennem flere år, fordi Det næstbedste rammer mange facetter af muligheder og ideer til fordel for samarbejde og forståelse mellem forældre til fordel for barnets trivsel og tryghed på en simpel og let måde i forhold til opslag.

Bogens inddeling af tidsfaser i en skilsmisse samt opmærksomhedspunkter og egne erfaringer gør den simpel og overskuelig at slå op i, både for fagpersonale og forældre. Den kan nemt bruges til at søge viden og få forståelse for familien til fordel for samarbejdet med forældrene i institutionen eller skolen.

Og efter at have læst bogen, er det let at slå op på de sidste sider i hvert kapitel, hvor forfatteren opsummerer erfaringer og giver objektive gode råd. Som pædagog oplever jeg også, det kan være til stor nytte at opdatere sig på disse sider, særligt når vi står over for familier, som er i processen og synes, de er i en svær periode. Det er overvejelser og gode råd, som de allerfleste drager god nytte af. Forfatter Camilla Semlov har præcist ramt en måde at beskrive på, som relaterer sig til alle forældre, uanset om man læser den som mor eller far.

Bogen giver desuden et realistisk billede af det følelsesmæssige spil, der ofte udspiller sig mellem forældrene. Camilla Semlovs beskrivelse af de følelser, som naturligt kommer i spil – fra dårlig samvittighed til vrede – beskrives meget vedkommende ud fra hendes egne erfaringer samt lignende erfaringer fra andre familier. Det giver et godt og nuanceret billede, som åbner op for, at langt flere kan genkende egen andel i det konfliktfyldte spænd mellem forældrene, og som er uundgåeligt at skærme barnet fra at fornemme eller direkte blive en del af.

Det næstbedste giver viden om begge parters tanker og handlemuligheder, og den giver et overskueligt og systematisk billede af sunde handlemuligheder i forhold til at bevare en relation, der kommer barnet til gode uanset situationen, og når man følger forfatterens rejse, oplever jeg at få mange svar og en stor forståelse for alle handlinger, som kan opstå i afmagt, frustrationer og misforstået hensynstagen til hinanden – eller det modsatte. Opbygning af bogen fra tanker til startproces og videre til, hvordan man forholder sig til nye familiekonstellationer og ekssvigerfamilien, giver god mening.

Camilla Semlovs fine og ærlige fortælling berører læseren, og Det næstbedste er absolut en bog, som kan anbefales for forældre og pårørende til en skilsmisse samt til fagpersonale, der arbejder direkte med børn og familier, da den gør det muligt for forældre og fagfolk at mærke oplevelsen samt at sætte sig i begge parters sted. Beskrivelsen af processen, og de overvejelser, der har været hos Camilla Semlov, bliver beskrevet så fint, at det også er muligt at se perspektivet hos alle involverede parter i skilsmissen gennem flere år.